Ostale geodetske storitve

Vzpostavitev etažne lastnine

Etažno lastnino vzpostavimo z namenom, da se lahko lastniki posameznega dela vpišejo v zemljiško knjigo kot lastniki svojega dela in solastniki skupnih delov.

Sprememba podatkov katastra stavb

Spremembe podatkov v katastru stavb se lahko izvedejo, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

  • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
  • sprememba lege, oblike ali površine,
  • sprememba dejanske rabe,
  • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
  • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
  • vpis novega dela stavbe,
  • izbris stavbe ali dela stavbe.

Spremljanje premikov

Premike spremljamo skozi daljše časovno obdobje na objektih za katere pričakujem, da se s časom premikajo.
Z meritvami ugotovimo ali se objekt premika in določimo velikost premikov.

Izravnava meje

S postopkom izravnave meje se spremeni potek meje med 2 parcelama. Postopek se sproži, če se oba lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi meje. Z izravnavo se lahko površina manjše od obravnavanih parcel spremeni do 5%, vendar ne za več kot 500 kvadratnih metrov.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija stavbe z zemljiščem. Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe.

Nekaj statistike o nas

let izkušenj

zadovoljnih strank

opravljenih naročil

Med drugimi nam zaupajo tudi

  • 1
  • 2

O podjetju

Podjetje Gemar d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993. Geodetske storitve izvajamo neprekinjeno od leta 1994, v letu 2014 pa smo začeli izvajati tudi storitve nepremičninskega posredovanja. Več ...

Vizitka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
+386 (0)5 662 13 20
+386 (0)31 477 867
+386 (0)5 662 13 21
Pristaniška 12, 6000 Koper