Vpis stavb v kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in delih stavb in se povezuje z zemljiškim katastrom ter zemljiško knjigo.

Postopek vpisa stavbe v kataster stavb se prične na obravnavani stavbi, kjer najprej izmerimo površine vseh prostorov, nato pa izpolnimo vprašalnike o stavbi in delih stavbe, ki jih stranka podpiše skupaj z zapisnikom in zahtevkom. Postopek se zaključi z izdelavo elaborata. Izdelan elaborat s potrebnimi izmenjevalnimi formati pošljemo na geodetsko upravo.

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko poda lastnik parcele, lastnik stavbe ali dela stavbe, investitor gradnje, imetnik stavbne pravice, uporabnik ali upravnik stavbe.

Če zemljišče pod stavbo ni evidentirano v zemljiškem katastru, je potrebno poleg elaborata za vpis stavbe v kataster stavb obvezno izdelati tudi elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo.

Storitve opravljamo na območju

Delujemo pretežno na območju obalno-kraške regije, v mestih Koper, Izola, Piran, Portorož, … Občasno in na željo strank pa tudi drugod po Sloveniji.

Galerija vpisa stavb v kataster stavb

Nekaj statistike o nas

20+

LET IZKUŠENJ

750+

ZADOVOLJNIH STRANK

4000+

OPRAVLJENIH NAROČIL

Med drugim nam zaupajo